Meet- en regeltechniek

In steeds meer woningen en bedrijven komen installaties voor die d.m.v. een controller worden aangestuurd. Voor deze installaties ontwerpen we het elektrisch schema,s en schrijven hier het programma voor. 
Ook voor bestaande installaties die een aanpassing nodig hebben kunnen we de software herschrijven.
 
Technische Alternative designer Tapps2
 
UVR16x2
 
 RSM610
 
 
 
 

 


 HCS controller